Hertz Danmark Privatlivspolitk

1.Dataansvarlig 

1.1 Formål

Formålet med denne privatlivspolitk er at gøre dig opmærksom på, hvordan Hertz Danmark / Via Biler Udlejning A/S (”Vi” / ”Os”) behandler personoplysninger. Vi ønsker at gøre dig bevidst om hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de behandles og hvor længe de opbevares. 

Hertz Danmark / Via Biler Udlejning A/S privatlivspolitik omhandler behandling af personoplysninger, når du indgår aftaler, interagerer eller på en anden måde udveksler personoplysninger med os. 

Hertz Danmark / Via Biler Udlejning A/S behandler dine oplysninger til specifikke formål, herunder når du indgår en lejeaftale med os eller besøger vores hjemmeside, sociale medier, deltager i vores markedsføringstiltag samt søger job hos os. Oplysninger der kommer direkte fra dig, behandler vi alene til det formål, hvortil de er indsamlet. Vi opbevarer dine oplysninger i x dage i anonymiseret form. 

1.2 kontaktoplysninger

Via Biler Udlejning A/S – DK Franchise 

Adresse: Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg

Denmark – CVR. 30709594

Telefonnr.: 

Mail: gdpr@hertz.nu 

1.3 Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 1. Beskrivelse af databehandling

2.1.1 Udlejning af biler 

2.1.2 Erhvervsaftaler 

2.1.3 Leverandør og samarbejdspartnere

2.1.4 Jobsøgere 

2.1.5 Markedsføring 

2.1.6 Sociale medier

2.1.7 Cookies og hjemmesider 

 1. Anvendelse og opbevaring af indsamlede data
 1. Dine rettigheder 
 1. Version 

2.1 Beskrivelse af databehandling

2.1.1 Udlejning af biler 

Når vi udlejer vores biler til dig som lejer, behandler vi dine personoplysninger for at indgå en lejeaftale, herunder navn, adresse, tlf. nr., e-mail, identitetskort, kørekørt og navnet på fører af bilen. 

Vi behandler dine personoplysninger i medfør GDPR art. 6(1)(b) for at opfylde en aftale med dig. 

I forbindelse med opfyldelse af lejeaftalen med dig kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser. 

Vi opbevarer dine personoplysninger…… 

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5 Markedsføring 

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet samtykke i overensstemmelser med GDPR art. 6 (1)(a). Det vedrører f.eks. at modtage nyhedsbreve, invitation til event, deltagelse i konkurrence eller lignede. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om dit navn, alder, telefonnummer og e-mail. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os eller benytte linket ”Afmeld” i de nyhedsbreve, du modtager. 

2.1.6 Sociale medier 

Vi anvender de visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram og LinkedIn til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du f.eks. liker vores side på et socialt medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Hertil er det kun navn, alder, stillingsbetegnelse og e-mail. 

Hvis du kontakter os igennem et socialt medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser. 

Vi har et såkaldt fælles dataansvar når det kommer til brugen af de sociale medier, idet begge parter behandler dine oplysninger til egne formål. 

Du kan læse mere om Facebook og Instagram dataansvar her  Facebook

Du kan læse mere om LinkedIn’s dataansvar her LinkedIn Pages Joint Controller Addendum 

Da de sociale medier omhandler direkte kommunikation, bliver disse slettet med det samme. Men opslag på f.eks. Facebook-sider slettes ikke, da det betragtes som et offentligt forum. 

2.1.7 Cookies og hjemmesider 

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. 

Alle besøg med en digital løsning betyder at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via disse data, at vi optimerer vores digitale løsninger. Eksempler på data:

 • Dato og tidspunkt for besøg 
 • De sider deres besøges 
 • Ip-adresse på den besøgende 
 • Geografisk placering 
 • Oplysninger om anvendt browser og typeenhed 

Vi anvender Elementor, Google Analytics, Facebook-pixel og DRIP som webanalyseløsninger i vores digitale løsninger. Disse platforme ”databehandler” den data, vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale/samtykke eller for at overholde retslige krav. 

De oplysninger du selv afgiver og som vi automatisk behandler er. 

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier 
 • Oplysninger sendt på e-mail 
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af en ordre 
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer
 1. Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

3.1. formål med indsamling 

Vi anvender data om dig for at forbedre vores kontaktflade, gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. Eksempler på disse her. 

 • Gennemførelse af ordre/lejemål 
 • Registrering af køretøjer 
 • Håndtering af forsikring-finansydelser 
 • Opfølgning på salg og udlejning 
 • Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os 
 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed 
 • Optimering af vores digitale løsninger 
 • Vi må målrette tilbud og kampagner til dig ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data 

3.2 Opbevaring og sikkerhed 

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, bland andet så vi har mulighed for at betjene dig bedst muligt. 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler for informationssikkerhed. Disse indeholder instrukser, som beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse.

Vi har procedure for tildeling af adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler følsomme persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgange gennem logning og tilsyn. 

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Ved hjælp af kryptering beskytter vi fortroligheden og autenticiteten af dine data. 

3.3 videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitk. 

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Personoplysninger videregives i forbindelse med anden behandling end markedsføring (f.eks. kundetilfredshedsmåling)

 1. Dine rettigheder 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 1. Version 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret d. 21.09.2023